Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

В Україні змінилась вартість платних номерних знаків, - МВС

denzadnem.com.ua

В Україні змінилась вартість платних номерних знаків, - МВС

Уряд прий­няв змі­ни що­до вар­тості плат­них но­мер­них зна­ків. Про це по­ві­дом­ляє МВС Ук­ра­їни на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Но­мер­ні зна­ки на виз­на­че­ні циф­ро­ві ком­бі­на­ції для мо­пе­дів, при­че­пів, мо­то­цик­лів вста­нов­лю­ють­ся на рів­ні 2000 грн.

Змі­ни ок­ре­мих плат­них зна­ків:

0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн. Чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн. Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 — 50 000 грн. Двох послідовних пар однакових цифр — 15 000 грн. Послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн. Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Змен­ше­на вар­тість плат­них зна­ків із циф­рою «6»:

0006 та 6666 — 10 000 грн. Чотири цифри — двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн. Три цифри з яких 6 (підряд) — 4000 грн.

Вар­тість вка­за­на без ПДВ, сто­су­єть­ся ав­то­мо­бі­лів та ав­то­бу­сів.

— Нас­тупний крок — дос­тавка но­мер­них зна­ків пош­тою та на­дан­ня мож­ли­вос­ті субʼєк­там гос­по­да­рю­ван­ня ви­го­тов­ля­ти но­мер­ні зна­ки вста­нов­ле­но­го зраз­ка, — за­ува­жив зас­тупник Мі­ніс­тра внут­рішніх справ Бог­дан Драп’ятий.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
6 грудня 2023