Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Шокуючий злочин: Далекобійник викинув тіло повії, з якою гарно провів час

denzadnem.com.ua

Шокуючий злочин: Далекобійник викинув тіло повії, з якою гарно провів час

По­лі­цей­ські зат­ри­ма­ли да­ле­ко­бій­ни­ка за пі­доз­рою у вбивс­тві жін­ки, ті­ло якої ви­яви­ли на тра­сі Ки­їв — Оде­са бі­ля від­стій­ни­ка для фур. Під час свар­ки злов­мисник за­ду­шив по­тер­пі­лу і ви­ки­нув у ха­щі при до­ро­зі май­же за 35 кі­ло­мет­рів від міс­ця зло­чи­ну. Чо­ло­ві­ку вже по­ві­до­ми­ли про пі­доз­ру. За ско­єне йому заг­ро­жує до 15 ро­ків ув’яз­нення.

«Не­біж­чи­цю бу­ло ви­яв­ле­но 13 чер­вня на 425 кі­ло­мет­рі ав­то­до­ро­ги спо­лу­чен­ням Ки­їв — Оде­са. По­лі­цей­ські по­пе­редньо вста­но­ви­ли, що жін­ка, якою ви­яви­ла­ся 29-річ­на пол­тавчан­ка, по­мер­ла від ас­фіксії. Ті­ло по­тер­пі­лої нап­ра­ви­ли на су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу для вста­нов­лення точ­ної при­чи­ни смер­ті», — по­ві­дом­ляє Го­лов­не уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в Одесь­кій об­ласті.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
19 липня 2024