Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Молодик застрелив 18-річ­ну дру­жи­ну та її подружку, а потім і сам не витримав...

denzadnem.com.ua

Молодик застрелив 18-річ­ну дру­жи­ну та її подружку, а потім і сам не витримав...

У квар­ти­рі в спаль­но­му районі Він­ни­ці злов­мисник стрі­ляв у двох дів­чат че­рез кон­флікт на ґрун­ті осо­бис­тих від­но­син, піс­ля чо­го втік. Зго­дом ті­ло 23-річ­но­го фі­гу­ран­та ви­яви­ли опе­ра­тив­ни­ки кар­но­го роз­шу­ку на бе­ре­зі річ­ки Пів­денний Буг.

По­ві­дом­лення про по­дію на­дій­шло до по­лі­ції від ме­ди­ків 13 чер­вня вран­ці. По­ра­не­на 19-річ­на дів­чи­на встиг­ла вик­ли­ка­ти швид­ку, од­нак бу­ла не в змо­зі від­чи­ни­ти две­рі лі­ка­рям та по­лі­ції, тож пот­ра­пи­ти у квар­ти­ру на третьому по­вер­сі пра­во­охо­рон­ці змог­ли че­рез вік­но. На міс­ці по­дії по­лі­цей­ські ви­яви­ли ті­ло ще од­ні­єї по­тер­пі­лої, та­кож з вог­не­паль­ни­ми по­ра­нен­ня­ми.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024