Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Шокуючий напад на Заході України: чоловік із ножем поранив працівника ТЦК

denzadnem.com.ua

Шокуючий напад на Заході України: чоловік із ножем поранив працівника ТЦК

На­ші во­їни, які ри­зи­ку­ва­ли жит­тям на фрон­ті, от­ри­ма­ли по­ра­нен­ня, зно­ву ри­зи­ку­ють жит­тям, але вже в ти­лу, під час ви­ко­нан­ня сво­їх по­са­до­вих обов’яз­ків.. Сьогод­ні, 11 чер­вня, в на­се­ле­но­му пун­кті Книж­ківці Хмель­ницько­го району, гру­па опо­ві­щен­ня Хмель­ницько­го РТЦК та СП здій­сню­ва­ла за­хо­ди що­до пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів та опо­ві­щен­ня вій­сько­во­зо­бовʼяза­них.

Під час пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів гро­ма­дя­нин 1984 ро­ку на­род­ження діс­тав ніж та здій­снив на­пад на вій­сько­вос­лужбов­ця, яко­го по­ра­нив у лі­ве пле­че зі сто­ро­ни спи­ни. В по­даль­шо­му гру­пою опо­ві­щен­ня вжи­то за­хо­ди що­до зат­ри­ман­ня пра­во­по­руш­ни­ка та вик­ли­ка­но на­ряд по­лі­ції.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024