Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Оператор мобільної компанії оформив кредит на жінку: як це сталося та що робити?

denzadnem.com.ua

Оператор мобільної компанії оформив кредит на жінку: як це сталося та що робити?

По­лі­цей­ські зас­те­рі­га­ють від шах­ра­їв, які під виг­ля­дом мо­біль­них опе­ра­то­рів ви­пи­ту­ють осо­бис­ті да­ні. Злов­мисни­ки мо­жуть зап­ро­по­ну­ва­ти пок­ра­щи­ти стан­дарти зв’яз­ку або від­да­ле­но за­мі­ни­ти sim-кар­тку.

Од­нак, яку б при­чи­ну во­ни не наз­ва­ли, їх­ня справ­жня ме­та — ви­пи­та­ти не­об­хідну ін­форма­цію, за до­по­мо­гою якої афе­рис­ти от­ри­ма­ють дос­туп до ва­ших бан­ківсь­ких ра­хун­ків або ж змо­жуть офор­ми­ти кре­дит на ва­ше ім’я.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
19 червня 2024