Новини дня

За рік в Україні зафіксували близько 100 землетрусів

denzadnem.com.ua

За рік в Україні зафіксували близько 100 землетрусів

Впро­довж ли­ше ос­танніх кіль­кох мі­ся­ців в Ук­ра­їні від­бу­лось кіль­ка зем­летру­сів. Нап­риклад, 1 груд­ня бу­ли за­фік­со­ва­ні під­земні пош­товхи в Чер­ні­вець­кій об­ласті.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
22 березня 2023