Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться заплатити

denzadnem.com.ua

Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться заплатити

Те­ма тех­нічно­го об­слу­го­ву­ван­ня внут­рішньобу­дин­ко­вих га­зо­вих ме­реж про­дов­жує не­по­ко­їти ук­ра­їн­ців. До­по­ки на­ці­ональ­ний ре­гу­ля­тор не фі­на­лі­зу­вав ос­танні бю­рок­ра­тич­ні кро­ки — зра­зок ти­по­во­го до­го­во­ру та гра­нич­ні та­ри­фи на об­слу­го­ву­ван­ня внут­рішньобу­дин­ко­вих ме­реж — ба­га­то спо­жи­ва­чів вва­жа­ють цю пос­лу­гу не­за­кон­ною й не пос­пі­шає ук­ла­да­ти від­по­від­ну уго­ду з га­зів­ни­ка­ми. А дех­то й до­сі вва­жає, що га­зів­ни­ки ап­рі­орі від­по­ві­даль­ні за тру­би в усіх бу­дин­ках і без до­дат­ко­вих до­го­во­рів. Чо­му це нас­прав­ді не так? Що та­ке «тре­тя пла­тіж­ка» за газ? Що вхо­дить у по­нят­тя тех­нічно­го об­слу­го­ву­ван­ня та як пра­виль­но ук­ласти від­по­від­ний до­го­вір? Про це й­деться у ма­те­рі­алі Газ­Прав­ди.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
5 грудня 2023