Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Німецькі розробники зброї в шоці: ЗРК IRIS-T в руках наших хлопців демонструють 100% статистику

denzadnem.com.ua

Німецькі розробники зброї в шоці: ЗРК IRIS-T в руках наших хлопців демонструють 100% статистику

Зе­ніт­ні ра­кет­ні під­розді­ли По­віт­ря­но­го ко­ман­ду­ван­ня «За­хід» ви­ко­ну­ють бойові зав­дання в різ­них ре­гі­онах Ук­ра­їни. І де б не опи­ни­ли­ся на­ші зе­ніт­ни­ки — всю­ди во­ни праг­нуть до­сяг­ти мак­си­маль­ної ефек­тивнос­ті у за­хис­ті рід­ної зем­лі від во­ро­жих уда­рів з по­віт­ря.

Ця пус­ко­ва ус­та­нов­ка зе­ніт­но­го ра­кет­но­го ком­плек­су IRIS-T ви­пус­ти­ла по ці­лям 23 ра­ке­ти. Кож­ний пуск був точ­ним — 23 ро­сій­ські кри­ла­ті ра­ке­ти ти­пу Х-101 та «Ка­лібр» бу­ли зни­ще­ні.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
15 липня 2024