Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Загиблого ідентифікували по ДНК: захисник України повертається "на щиті"

denzadnem.com.ua

Загиблого ідентифікували по ДНК: захисник України повертається на щиті

Тра­гіч­на звіс­тка об­пекла Бе­рез­дівсь­ку гро­ма­ду Ше­пе­тівсь­ко­го району. 25 сер­пня 2023 ро­ку, за­хи­ща­ючи те­ри­то­рі­аль­ну ці­ліс­ність та дер­жавний су­ве­ре­ні­тет Ук­ра­їни, під час ви­ко­нан­ня бойово­го зав­дання із стри­ман­ня вій­сько­вої аг­ре­сії ро­сій­ської фе­де­ра­ції в районі н.п. Сер­гі­їв­ка Сва­тівсь­ко­го району Лу­гансь­кої об­ласті пі­шов із жит­тя жи­тель с. Го­ри­ця сол­дат Мі­щук Ана­то­лій Ана­то­лійович, 2 єгерсь­ко­го ба­таль­йону в/ч А 4056.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
15 червня 2024