Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

СБУ при­пи­ни­ла мас­штаб­ну ко­руп­цій­ну схе­му на Жи­то­мирсь­кій мит­ни­ці

denzadnem.com.ua

СБУ при­пи­ни­ла мас­штаб­ну ко­руп­цій­ну схе­му на Жи­то­мирсь­кій мит­ни­ці

Служ­ба без­пе­ки Ук­ра­їни при­пи­ни­ла мас­штаб­ну ко­руп­цій­ну схе­му на Жи­то­мирсь­кій мит­ни­ці. До не­за­кон­них обо­ру­док при­чет­не ке­рів­ниц­тво ці­єї ус­та­но­ви, яке сис­те­ма­тич­но «об­кла­да­ло да­ни­ною» міс­це­вих біз­несме­нів. За да­ни­ми слідс­тва, ор­га­ні­за­то­ром схе­ми є на­чаль­ни­ця Жи­то­мирсь­кої мит­ни­ці. По­са­до­ви­ця за­лу­чи­ла до про­тип­равної ді­яль­нос­ті од­но­го із на­чаль­ни­ків від­ді­лів, а та­кож міс­це­во­го бро­ке­ра як по­се­ред­ни­ків. Чи­нов­ни­ки ви­ма­га­ли неп­ра­во­мір­ну ви­го­ду із міс­це­вих біз­несме­нів, які ім­порту­ва­ли в Ук­ра­їну різ­но­ма­ніт­ні то­ва­ри.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
19 квітня 2024