Новини дня

Українцям змінили постачальника газу: Нафтогаз пояснив, якою буде ціна і кому платити

denzadnem.com.ua

Українцям змінили постачальника газу: Нафтогаз пояснив, якою буде ціна і кому платити

У трав­ні цього ро­ку міль­йони ук­ра­їн­ців нес­по­ді­ва­но для се­бе змі­ни­ли пос­та­чаль­ни­ка га­зу. За­мість при­ват­них ре­гі­ональ­них газ­збу­тів (їх ба­га­то спо­жи­ва­чів і до­сі плу­та­ють із об­лга­за­ми й за звич­кою на­зи­ва­ють газ­конто­ра­ми) па­ли­во по­чав пос­та­ча­ти дер­жавний Наф­то­газ.

При цьому клі­єн­тів до но­вої ком­па­нії пе­ре­ве­ли ав­то­ма­тич­но, тож ук­ла­да­ти но­ві уго­ди са­мос­тій­но не пот­рібно. Але діз­на­ти­ся свій но­вий осо­бо­вий ра­ху­нок і нав­чи­ти­ся пла­ти­ти за газ на но­ві рек­ві­зи­ти — не­об­хідно.

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
26 червня 2022