Новини дня

Як корисно та безпечно утилізувати новорічну ялинку?

denzadnem.com.ua

Як корисно та безпечно утилізувати новорічну ялинку?

Но­во­річ­ні де­рев­ця, які слу­гу­ва­ли ок­ра­сою свя­та, вже не­за­ба­ром з’яв­лять­ся поб­ли­зу сміт­ни­ків та під’їз­дів. Ра­ці­ональ­ний під­хід до ути­лі­за­ції яли­нок ви­ко­рис­то­вує Хмель­ницьке ко­му­наль­не під­при­ємс­тво «Спец­ко­мун­транс». Джерело: «День за днем» Як по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба Хмель­ницької місь­кої ра­ди, спе­ці­аль­ні ма­ши­ни їз­дять місь­ки­ми ву­ли­ця­
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
9 серпня 2022