Новини дня

ФОПи можуть подати річну декларацію в Дії: як це зробити

denzadnem.com.ua

ФОПи можуть подати річну декларацію в Дії: як це зробити

Із 22 січ­ня ФОП 1–3 груп мо­жуть по­да­ти річ­ну дек­ла­ра­цію у зас­то­сун­ку «Дія». Це мож­на зро­би­ти з будь­-яко­го міс­ця у де­кіль­ка клі­ків. Про це й­деться на сай­ті Уря­ду. — Піс­ля за­пус­ку пер­ших пос­луг в «Дії» зруч­на по­дат­ко­ва он­лайн ста­ла но­вою ре­аль­ніс­тю для ук­ра­їнсь­ких під­при­єм­ців. Спла­ти­ти по­дат­ки і збо­ри ФОП, пе­рег­ля­ну­ти дек­ла­ра­ції та роз­ра­хун&sh
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
24 травня 2022