Монетизація субсидії: чи зможуть українці отримати живі гроші

Монетизація субсидії: чи зможуть українці отримати "живі" гроші

denzadnem.com.ua

Ві­це-прем’єр-мі­ністр Пав­ло Ро­зен­ко за­яв­ляє, що на­се­лен­ня бу­де от­ри­му­ва­ти суб­си­дії го­тів­кою че­рез від­ді­лен­ня ак­ці­онер­но­го то­ва­рис­тва «Ук­рпош­та» та Дер­жавно­го Ощад­но­го бан­ку. Про це він ска­зав жур­на­ліс­там, пе­ре­да­ють Ук­ра­їнсь­кі Но­ви­ни. — Про­тя­гом мі­ся­ця уряд чіт­ко ви­пи­ше від­по­від­ну...

Читати новину повністю

Поділитися новиною:

Читайте також: