Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Чоловікам без військового квитка тепер стануть недоступні ряд послуг: перелік

denzadnem.com.ua

Чоловікам без військового квитка тепер стануть недоступні ряд послуг: перелік

Ухи­лян­тів від мо­бі­лі­за­ції в Ук­ра­їні об­ме­жу­ють у дос­ту­пі до де­яких пос­луг. Їх­ній пе­ре­лік для тих, хто пе­ре­бу­ває все­ре­ди­ні кра­їни, і тих, хто за кор­до­ном, від­різня­єть­ся.

«11 чер­вня мі­ністр юс­ти­ції Де­нис Ма­люсь­ка по­пе­ре­див, що ухи­лян­там від мо­бі­лі­за­ції в Ук­ра­їні все час­ті­ше від­мовля­ти­муть у не кри­тич­но важ­ли­вих пос­лу­гах. 24 чер­вня ад­во­кат­ка Ма­ри­на Бе­ка­ло у ко­мен­та­рі «ТСН» по­яс­ни­ла, які об­ме­жен­ня ді­ють вже за­раз», — по­ві­дом­ляє «Фо­кус».

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2024