Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Українці розробили аналог американського шолома: його в "арсеналі" має навіть Валерій Залужний

denzadnem.com.ua

Українці розробили аналог американського шолома: його в арсеналі має навіть Валерій Залужний

Чет­ве­ро хмель­ни­чан в од­но­му з га­ра­жів уже про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків мо­дер­ні­зу­ють шо­ло­ми для ук­ра­їнсь­ких за­хис­ни­ків. Дмит­ро Сто­ляр­чук — один із них. Про це роз­по­ві­дає Ар­міяInform. Чо­ло­вік роз­по­ві­дає, що з по­чат­ком ши­ро­ко­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня їм до­во­дить­ся пра­цю­ва­ти май­же без ви­хід­них, щоб яко­мо­га швид­ше за­без­пе­чи­ти за­мов­лення для вій­сько­вос­лужбов­ців, що ви­ко­ну­ють бойові зав­дання.
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
2 жовтня 2023